YAYINLAR

Effects of Vinification Techniques Combined with UV-C Irradiation on Phenolic Contents of Red Wines

Recent Developments in Seedless Grapevine Breeding

DENİZLİ–ÇAL YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN FARKLI DOKULARINDA FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Farklı Vinifikasyon Tekniklerinin Kalecik Karası Şaraplarındaki Fenolik Bileşik İçeriklerine Etkisi

Karaoğlan (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Şarap Fermantasyon Sürecinde Fenolik Bileşik ve Antioksidan İçeriğinin Belirlenmesi

Tunceli İlinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Aktivitenin ve Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi

Bazı üzüm (Vitis vinifera L.) çeşitlerine ait salkım iskeletlerinin toplam fenolik bileşik ve trans-resveratrol düzeyleri

Investigation of Some Quality Values of the Wines Produced With Conventional Methods from the Grape Varieties Grown In Ancient Anatolia Territory

 

 • D. Yuksel, H. Tahmaz, G. Söylemezoğlu, B. Demirer, N. Gokturk Baydar, H. Çelik. Comparison of antioxidant capacity and phenolic compound contents in different tissues of sixteen red grape cultivars grown at Kalecik Viticultural Research and Experiment Station in Ankara, Turkey. ISHS Acta Horticulturae 1276: XXX International Horticultural Congress IHC2018: International Symposium on Viticulture: Primary Production and Processing. DOI:10.17660/ActaHortic.2020.1276.19.
 • Tahmaz H., Söylemezoğlu, G. (2019).Determination of Phenolic Compound and Antioxidant Content of Karaoğlan (Vitis vinifera L.) Grape Cultivar in Wine Fermentation Process. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. (6) 4:671-77.
 • M. Akkurt, H. Tahmaz, S. Veziroğlu. 2019. Recent Developments in Seedless Grapevine Breeding. S. Afr. J. Enol. Vitic., Vol. 40, No. 2, 2019.
 • Tahmaz H., Söylemezoğlu, G. Determination Of Phenolic Compound Contents In Different Grape Tissues Of Wine Grape Varieties Grown In Çal–Denizli Region. Bahce Journal. 2019.48(1): 28-39.
 • Aylangan, A.,Oktar,O.,Yüksel,M., Çantay, E., Ergun, E.,İç Erhan, Tahmaz, H.,Söylemezoğlu, G. Use of Stable Isotope and Elemental Analysis Methods with Geographical Origin Determination. Bahce Journal. 2018. 47, 91-96.
 • Çakır, A., Tahmaz, H., Doğan E.,Yüksel Küskü D., Söylemezoğlu, G. Investigation Of Some Quality Values Of The Wines Produced With Conventional Methods From The Grape Varieties Grown In Ancient Anatolia Territory.  International Journal Of Scientific And Technological Research. 2018. 4(9), 103-111.
 •  Karaca Sanyürek, N., Tahmaz H., Çakır A., Söylemezoğlu G. Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of some Grape Varieties Grown in Tunceli Province. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. 2018. 5(4), 551-555.
 • Tahmaz, H., Söylemezoğlu, G. Effects of Vinification Techniques Combined with UV-C Irradiation on Phenolic Contents of Red Wines. Journal of Food Science. Vol. 82, Nr. 6,1351-1356. 2017.
 • Tahmaz, H., Söylemezoğlu, G. Change of Tyrosol Contents in Grape Juice, Young Wine and Oaked Wine from Narince Grape Variety. Bahce Journal. 2018. 47(1), 273-277.
 • Yüksel D., Tahmaz, H., Söylemezoğlu, G. Determination of the Phenolic Compound Quantity of the Alphonse Lavallèe GrapeVariety from Different Regions in Skin and Seeds. Bahce Journal. 2018. 47(1), 155-161.
 • Tahmaz, H., Söylemezoğlu, G. Changes on Phenolic Compounds in Öküzgözü Grape Variety with Effect of Region in Seed and Skin. Bahce Journal. 2016. 45, 539-544.
 • Söylemezoğlu, G., Tahmaz, H., Yüksel, D. . Effects of Different Maceration Techniques on Phenolic Compounds in Kalecik Karası Wines. Bahce Journal. 2016. 45, 535-538.
 •  G. Söylemezoğlu, B. Kunter, M. Akkurt, M. Sağlam, A. Ünal, S. Buzrul, H.Tahmaz., 2015.  Methods of Improving Viticulture and Production Objectives. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, s. 606-630, 12-16 Ocak 2015, Ankara.
 • Söylemezoğlu, G., Tahmaz, H., Yüksel, D., Göktürk, B. Nilgün. 2015 Determınatıon Of Phenolic Compounds On Some Table And Wine Grape Varieties . Selçuk Journal of Agriculture and Food Sciences -A 27, s. 375-383.
 • Söylemezoğlu, G., Alşan, A., Tahmaz, H. Determination Of Tyrosol Content In White Wines. 2015. . Selçuk Journal of Agriculture and Food Sciences -A 27, s. 384-392.
 • Söylemezoğlu, G., Solakoğlu, D., Tahmaz, H., Effect Of Agging And Tirozin Addition Of Tyrosol Formation In White Wines. 2015. Selçuk Journal of Agriculture and Food Sciences –A, 27, s. 393-398.
 • Tahmaz, H., Söylemezoğlu, G. 2014. Effects of Different Vinification Techniques on Phenolic Compounds in Kalecik Karası Wines. The Journal of Food. 39(4):219-226.
 • Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A., Tahmaz, H. 2010. Vine and Fruit Sapling Production and Use in Turkey. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 891-907, 11-15 Ocak 2010 Ankara. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara.